درباره رستوران سفیر فشم

یکی از بهترین رستوران های قدیمی جاده فشم رستوران سفیر میباشد. این رستوران سالها قبل کاروانسرا بوده و این موضوع نشان دهنده خدمتگزار بودن مدیران این مجموعه به صورت نسل به نسل تا حال حاضر میباشد. تا سال 1378 که رستوران سفیر به دست مدیریت توانمند این مجموعه شروع به کار کرد و هرسال با ارتقا مجموعه خود در ضمینه های مختلف سعی در فراهم کردن محیطی آرام و صمیمی داشته است. فراهم کردن فضای زیبا که مدرنیته و سنت را درکنار هم برای مشتریان به ارمغان بیاورد کاری بسیار سخت و طاقت فرسا میباشد که مدیریت این رستوران همواره برای رسیدن به این هدف در تلاش میباشد. آموزش پرسنل : مدیریت رستوران سفیر برای آموزش رفتار حرفه ای و برخورد مناسب در پذیرایی و ارائه سرویس توسطپرسنل همیشه درحال مشاوره گرفتن از مجرب ترین مشاوران و متخصصان میباشد. پوشش پرسنل : پوشش و لباس پرسنل یکی از دغدغه های مدیریت رستوران سفیر فشم میباشد که همواره مشاورین این امر درحال بررسی و ارائه راه کارهای مناسبی هستند. تیم حرفه ای آشپزی : مدیریت رستوران سفیر فشم با مشاوره گرفتن از مشاوران بسیار حرفه ای و ماهر در ضمینه آشپزی و سرو غذا در تلاش است تا بهترین کیفیت و کمیت را ارئه کند. و مشاوره گرفتن از دوستان متعدد و جمع آوری این دوستان درجهت مشاوره کسب و کار ..... کار را به آنجا رساند که امروزه رستوران سفیر فشم یکی از برندهای به نام جاده فشم میباشد . و مدیریت رستوران سفیر فشم همواره در تلاش است تا بتواند لبخند رضایتبرلب شما مشتریان بناشند و در این راستا از هر انتقادو پیشنهادی استقبال میکند. رستوران سفیر فشم سالهاست خدمتگزار شماست امید است توانسته باشیم در طی این سالها خاطرات خوشی را برای شما به ارمغان آورده باشیم. مدیریت رستوران سفیر فشم