سینی ویژه رستوران سفیر فشم

سینی ویژه رستوران سفیر فشم یه پیشنهاد مقرون به صرفه برای مهمانی های 6 تا 8 نفره برای کسانی که میخواهنداز تمام غذاهای رستوران سفیر فشم یک نمونه رو امتحان کنند یا یک مهانی متنوع و رنگارنگ داشته باشند . پیشنهاد ما به شما سینی ویژه رستوران سفیر میباشد . که شامل : یک سیخ شیشلیک به همراه یک سیخ کباب برگ و یک سیخ جوجه کباب ران و یک سیخ جوجه کباب لاری و دوسیخ کبابلقمه یک عدد اکبر جوجه پنج پرس چلو کره