جوجه کباب حلزونی رستوران سفیر

جوجه حلزونی مخصوص رستوران سفیر یه انتخاب خاص میتونه باشه